Jdi na obsah Jdi na menu
 OMLOUVÁM SE VŠEM ČTENÁŘUM, ALE  FOTKY SE BOHUŽEL NEZKOPÍROVALY. :-( :-( :-(

Dovolená 2008

 

Společně s prďolou Kubou jsem navštívil bývalé útvary Pohraniční stráže v úseku bývalé brigády PS Znojmo prapory PS Břeclav, Hrušovany n. Jevišovkou a Jemnice. Dále v úseku brigády PS České Budějovice, prapor PS Nová Bystřice.

 

  1. července – 14. července 2008

 

 

Tato fotka byla pořízena během „ bojového přesunu z býv. roty PS Valtice-Celní úřad do Břeclavi-Pohansko, kde u řopíku vz. 37 v těsné blízkosti zámečku Pohansko – vyfoceno na bývalé STS u 20 rPS Boří Les ve směru na HP Reinthal“

 

 Po celou dobu dovolené jsme byli ubytováni s laskavým svolením majitele objektu Františka Trávníčka na bývalé rotě PS ve Valticích – Celním úřadě. Dokud jsme měli přibližovalo jsme jeli až do Nové Bystřice, další týden jsme blbli v okolí roty – kde jsme byli i ubytováni. Ubytovaní jsme byli na pokoji, ale venku jsme měli i rozdělaný stan, kde jsem s Kubou strávil i jednu noc. Jinak tam prďola chodil chrnět po obědě.

 Na rotě se dá v pohodě vařit a to nejdůležitější, pan domácí čepuje za téměř lidové ceny pivko a limču, respektive kofolu. Koupelna pro kluky a holky zvlášť…… J, J,J.

 

 Tak teď ale přejdeme k jednotlivým rotám a jak dnes vypadají.

 

 

 

 

 

19 rPS 4bPS – Valtice Celní úřad

 

pohled s okna pokoje na věžovou pozorovatelnu jinak zvaný „ špak „ JJJ

 

 

 

přímo pře rotou máme busstation, který jezdí z Valtic-nádraží do Bořího dvora, ale jen a pouze v pracovní dny, jinak hezky po dvojích, sů to iba len také 2 kiláčky pekné procházkyJ

 

to co je vidět od cesty

 

 
 

Pohledy: na týl roty, parkoviště PchH, opět pohled na busstation :-)

 
 

Pohledy: chodby na ubytovně od býv. PVS k ložnicím, ložnice, jídelna


 

 

20 rPS 4bPS – Boří Les

 

Nejmodernější objekt PS a v roce 1990 první zrušená rota PS. A teď jsou tady akorát jeleni a návštěvy našich tzv. málo přizpůsobivých občanů L

 
 

Pohled od brány k technickému zázemí roty – zub času a moc přírody sa už ukázaly. :-)

 


 


 

Detaily uzamykací závory směrem do týla roty – ještě v roce 2004 tu ná bola, včil je už fuč.:-(

že by ti naši málo přizpůsobivý spoluobčané:-)

 

 

17.rPS 4bPS – Sedlec

 

Na této rotě se sloužilo do 31.XII.1992 – kdy byl zrušen FPS a Pohraniční policie byla včleněna do sestavy Policie ČR. V létě 1993 zde ještě probíhal výcvik služebních psů, později byl objekt prodán soukromé firmě a takto vypadá dnes – foceno to je od hlavní silnice.

 
 

 Zde je pohled na bývalou překážkovou dráhu.

 

 

 

 

 

 

16.rPS 4bPS Mikulov

 

Na této bývalé rotě se sloužilo do jara roku 1995, kdy se novodobý útvar – Oddělení Pohraniční policie, přestěhoval do objektu bývalé budovy Celního úřadu na dřívějším Hraničním přechodě. Před odchodem Policie ČR z objektu se objekt převedl na Armádu ČR, kdy zde sídlila rota REB. Nyní je objekt opuštěn a v majetku města Mikulov. Součástí roty je i služební byt – v něm doposud bydlí bývalý politruk, později ZV SPP FPS – měl pekné cérky. :-):-):-)

 
 

Pohled na služební byt, kanceláře funkcionářů roty a vstup do objektu.


 Opět vstup do objektu, šatny, zbrojní sklad a stanoviště DDR a DSP.


  Pohled na objekt na příjezdové cestě od města.

 

 

 


Tentýž pohled na ložnice a kuchyni se zázemím, na střeše jsou patrny ještě konstrukce po 

 anténách Armády ČR útvaru REB.

 

 

 

18rPS 4bPS Valtice-Rajsna

 

Po zrušení roty, zde sídlila SPP FPS, OPP Policie ČR a po vzájemné Česko-rakouské dohodě zde vznikl hraniční přechod pro tzv. Místní pohraniční styk – občané ČR a Rakouska.

 


Pohled z rakouského území na rotu – stav z července 2008.

 


 

 

 

 

 


2prPS a 14rPS 4bPS Hrušovany nad Jevišovkou – vstup na rotu – od roku 2005 prázdný -

 stav červenec 2008 – přední část (garáže)

  vlastní soukromá osoba z ČR – tato budova

 
 

 je majetkem občana Rakouska

2prPS a 14rPS 4bPS Hrušovany nad Jevišovkou – pohled na garáže – stav červenec 2008

 

 

 


2prPS 15rPS 4bPS Hrušovany nad Jevišovkou – budova ošetřovny a sídlo VKR PS – pozdějí

 sídlo PIS pro oblast Znojmo – stav červenec

  2008

 
 

14rPS 2prPS 4bPS Hevlín – v objektu sídlí soukromá firma, tato budova má narušenou statiku

 při pohledu od SH je druhá budova určena k prodeji, skoro celý

  areál je zarostlý vzrostlými stromy – stav červenec 2008

 

 
 

14rPS 2prPS 4bPS Hevlín – pohled na objekt od SH – stav červenec 2008

 

 
 

13rPS 2prPS 4bPS Dyjákovice – fotky nepořízeny – v objektu sídlí soukr. firma

  stav červenec 2008 ( na jaře 1992 jsem byl zde na stážích)

12rPS 2prPS 4bPS Jaroslavice – stav z července 2008 – dnes zde sídlí ICP

11rPS 2prPS 4bPS Ječmeniště – zde jsem nebyl – snad příště :-(

 


tato věžová pozorovatelna se nachází v těsné blízkosti SiS – dle umístnění se nachází v úseku 11rPS 2prPS 4bPS u pravého styku s 10rPS 2prPS 4bPS Hatě.

 
 

Další pohled ze SiS na věžovou pozorovatelnu – úsek 10rPS 2prPS 4bPS Hatě – nachází se 500 metrů od sídla 10rPS 2prPS 4bPS Hatě

 

 


10rPS 2prPS 4bPS Hatě – pohled ze silnice před býv. HP Hatě

 
 

Hraniční přechod Hatě

 

 V roce 1992 v srpnu kdy jsem nastoupil po absolvování školy – bývalé SOŠ PS a VMV – v době kdy jsem se pak učil VPD PP a VMV při SPŠ FPS – dnes SPŠ MV Holešov – na Stanici Pohraniční policie v Mikulově, která spadala do sestavy Velitelství pohraniční policie Federálního Policejního sboru ČSFR Znojmo. V té době vypadala sestava VPP FPS ČSFR Znojmo, Úsekové velitelství Břeclav takto ( v poznámce jejich umístnění ):

 

SPP Březí u Mikulova – ( sídlí v budově býv. rPS Březí u Mikulova )

SPP Mikulov - ( sídlí v budově býv. rPS Mikulov )

SPP Sedlec - ( sídlí v budově býv. r PS Sedlec – do 31.XII.1992 )

SPP Valtice - ( sídlí v budově býv. rPS Valtice-Raisna )

SPP Poštorná - ( sídlí v budově býv. prPS a rPS Poštorná )

SPP Lanžhot - ( sídlí v novém objektu – rPS Lány a Ruské Domky – zrušeny )

 

Od 1.1.1993 kdy je zrušen FPS ČSFR je Pohraniční policie včleněna do sestavy Policie ČR pod názvem Služba Cizinecké a Pohraniční policie, Cizineckou policii řídí Ředitelství SCPP v Praze, Pohraniční policii řídí jednotlivé Správy krajů Policie ČR. Takto vypadala sestava Pohraniční policie Správy Jihomoravského kraje Brno, Okresní ředitelství Policie ČR Břeclav - na Okresním ředitelství je určena osoba, která je styčnou pro potřeby SCPP v daném okrese a podílí se na součinostních činnostech mezi OŘ Policie ČR, včetně všech jeho organizačních součástí a jednotlivými OPP ( Odděleními Pohraniční policie ):

 

OPP Lanžhot – umístnění viz. SPP Lanžhot

OPP Poštorná – umístnění viz. SPP Poštorná

OPP Valtice – umístnění viz. SPP Valtice-Raisna

OPP Mikulov – umístnění viz. SPP Mikulov ( od r. 1993 přesunuto na býv. CÚ HP Mikulov )

OPP Březí – umístnění viz. SPP Březí ( ve 2/2 r. 1993 přesunuto do obce Drnholec )

 

Od června 1993 vznikají na česko-slovenské hranici také Referáty Cizinecké policie a Oddělení Pohraniční policie. Zde je sestava v rámci Správy Jihomoravského kraje na česko-slovenské hranici:

 

OPP Lanžhot OPP Březová

 RCP Lanžhot – stará cesta RCP Březová

 RCP Lanžhot – dálnice D2 OPP Strání

 RCP Břeclav – nádraží ČD RCP Strání

 OPP Starý Hrozenkov

OPP Hodonín RCP Starý Hrozenkov

  RCP Hodonín

 RCP Hodonín – nádraží ČD OPP Šanov ( později OPP Slavičín )

OPP Sudoměřice OPP Broumov-Bylnice

 RCP Sudoměřice  RCP Broumov-Bylnice

 RCP Sudoměřice – nádraží ČD RCP Broumov-Bylnice-nádraží ČD

OPP Radějov OPP Nedašova Lhota

OPP Javorník  RCP Nedašova Lhota

 RCP Javorník

 RCP Javorník – nádraží ČD

OPP Nová Lhota

 

 

 Od 1.1.1994 jsem nastoupil na OPP Sudoměřice, kdy byl útvar umístněn do obce Radějov, společně s OPP Radějov. První objekt byl v obci Radějov – stará dřevěná bouda, ve které byly 4 místnosti a garáž. Později se přemístilo do nového objektu – býv. RD na okraji obce Radějov. Mezitím byl ve středu obce Sudoměřice opraven RD a přizpůsoben potřebám Policie. Výkon služby byl vykonáván tak, že hlídky do března sloužily jen v úseku OPP Radějov, později vyjížděly do úseku OPP Sudoměřice a pak se vracely nazpět na OPP Radějov. Od léta 1994 se OPP Sudoměřice přestěhovalo do obce Sudoměřice, kde mělo již zmíněný objekt – měl jednu vadu – chyběl mu kotec pro služebního psa. Tak služební pes sloužil se mnou, když jsem měl SDS jako pomocník SDS :-) :-) :-) Tyto nám byly postaveny – 2 kotce, až po přejití z působnosti Správy kraje pod Okresní ředitelství Policie ČR Hodonín.

 

 Systematizace byla následující:

období: 1994 – 1995 1996 – 1997 1998 -

 1xVO,1xZVO,5xD, 14xPr 1xVO,1xZVO,4xD,19xPr 1xVO,1xZVO,5xD, 23xPr 

 

Vysvětlivky: VO – Vedoucí oddělení

  ZVO – Zástupce Vedoucího odděleni

 D – důstojníci

 Pr – praporčíci

 

 

 

 

 

 Systematizace výzbroj a výstroj:

období: 1994 – 1995 1x osobní mot. vozidlo - Škoda Forman

  2x osobní teréní mot. vozidlo – UAZ 469

 21x SA vz. 61

 21x PI vz. 82

 2x infrahled ruské výroby

  5x dalekohled D-7

 6x radiostanice PR-31

 1x radiostanice KR-31

 1 x služební pes ( H-1)

 

 1995 – 1996 1x osobní mot. vozidlo – Škoda Forman

  2x osobní terénní mot. vozidlo – UAZ 469

 25x PI vz. 82

 5x SA vz. 58V

 5x SiPi

 50 – červená

 50 – zelená

  100 – osvětlovací

 5x dalekohled D-7 později D-600 ( pozůstatky Armády ČR )

 2x infrahled Leicia

  10x radiostanice Midland

 1x radiostanice ZS 31

 1x přenosné zabezpečovací zařízení Safír

 1x sada čidel a mikrofonů na bázi RF-10 včetně ústředny

 2x služební psi ( 1x H1/P1/, 1x N )

 

 1997 – 1998 1x osobní mot. vozidlo Škoda Forman

  1x dodávkové vozidlo – Volkswagen Transporter Syncro

 1x osobní terénní vozidlo – Jeep Cheerokee

 30x PI vz. 82

  5x SA vz. 58V

 5x SiPi

 100 – červená

 100 – zelená

  200 – osvětlovací

 10x dalekohled D 600

 5x dalekohled D-7

 2x infrahled Leicia

  1x radiostanice ZS-31

 10x radiostanice Midland

 3x služební psi (1xP1, 2xH1)

 

 

Tato systematizace byla i přes spojení OPP se Správami krajů stále stejná do 31.12.2001.

V té době přešly RCP a OPP pod jednotné velení SCPP a to Oblastní ředitelství SCPP:

 

Obl.Ř SCPP P ČR Praha

Obl.Ř SCPP P ČR Plzeň

Obl.Ř SCPP P ČR Ústí nad Labem

Obl.Ř SCPP P ČR Hradec Králové

Obl.Ř SCPP P ČR České Budějovice

Obl.Ř SCPP P ČR Brno

Obl.Ř SCPP P ČR Ostrava

 

 Od 1.1.2002 se spojují RCP a OPP a vznikají Referáty Cizinecké a Pohraniční policie, tam kde nebyl HP se pro příslušníky bývalých OPP situace moc nezměnila, ale tam kde se spojil RCP na Hraničním Přechodě s OPP, docházelo k tomu, že tzv. pasováci chodily po úsecích býv. OPP a tzv. pohraničníci teď prováděli pasové odbavení na přechodě. Docházelo tak k velkým zmatkům a hlavně bylo zde porušeno hodně zásad – místní a osobní znalost obyvatel, neznalost cestovních náležitostí a dokumentů apod.

 

 Po přijetí tzv. Schengenské dohody se systematizace Cizinecké a Pohraniční policie změnila tak, že Pohraniční policie jako taková přestala existovat a na Ochraně Státních hranic se podílí Inspektoráty Cizinecké policie ( např. ICP Valtice se dělí na pobočky: ICP Lanžhot, ICP Valtice a ICP Březí ). Ostatní příslušníci býv. RCPP byli zařazeni buď na Obvodní oddělení, nebo k Dopravní policii a nebo byli v rámci reorganizace přemístěni na tzv. Kontroly pobytu, a letištní Referáty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznámení se základními úkoly Pohraniční policie jak šla doba:

 

 

1951 – 1990 – rPS – ochrana suverenity území ČSSR před narušením ze zahraničí či 

 úmyslného překročení SH z vnitrozemí ČSSR

1991 – 1992 – SPP – vyhledávání, odhlalování a šetření do přestupků a trestných činů spácha-

 ných v souvislosti s ochranou státních hranic, ochrana vzdušného

 prostoru ČR 

1993 – 2001 – OPP – vyhledávání, odhalování a šetření přestupků a trestných činů

 spáchaných v úseku OPP, a taky vyhledávání, odhalování a šetření pře-

 stupků a trestných činů v souvislosti s ochranou státních hranic, ochrana

 vzdušného prostoru ČR

2002 – 2007 – RCPP – vyhledávání, odhalování a šetření do přestupků na úseku ochrany stá-

 tních hranic a provádí neodkladné úkony při oznámení přestupků a

 trestných činů, které pak předává příslušnému orgánu, ochrana vzdu-

 šného prostoru ČR

2008 - ICP - vyhledávání, odhalování a šetření do přestupků na úseku ochrany stá-

 tních hranic a provádí neodkladné úkony při oznámení přestupků a

 trestných činů, které pak předává příslušnému orgánu, ochrana vzdu-

  šného prostoru ČR

 

Mezi další úkoly jak rPS, SPP, OPP, RCPP a ICP patří kontrola stavu hraničního pruhu a stav vytyčení státní hranice – tzv. demarkace SH. Demarkace SH se vykonávala zejména v období březen – říjen v kalendářním roce. Při sněhové pokrývce byla započata dle místní příslušnosti té dané součásti Pohraniční policie dříve či později, to samé je i u ukončení činnosti demarkace.

 

Před a nebo na státní hranici má ČR označení „ Pozor státní hranice „ což se oficiálně nazývá Hraniční Značení, mezi toto také spadají také tzv. vytyčovací tyče – jde o tyč, která je

1,5 metru nad úrovní terénu u jednotlivého Hraničního Mezníku. Jejich využití je zejména v zimním období, kdy sněhová pokrývka terénu skryje samotné HM, tedy slouží k informaci o průběhu státní hranice. Samotné Hraniční Mezníky dělíme: hlavní, základní, mezilehlé a doplňující. Tyto druhy se označují následovně:

 

Hlavní – značí úsek mezi trigonometrickými body, uznanými oběma dotčenými státy (ČR-

  SRN, ČR-Ö, ČR-SK a ČR-RP) – a je označen římskou číslicí - př. VIII

Základní – poukazuje jen na určitou část úseku – označen římskou a arabskou číslicí –

 př: VII/24

Mezilehlé – vyznačují úsek mezi základními mezníky – označeny jsou dvěmi způsoby:

 1.arabskými číslicemi základního mezníku a číslem mezníku – př: 25/1,25/2

 2.arabskými číslicemi, které vyznačují jen určitou část úseku – př: 1,2,1

Doplňující – se dávají na místa dodatečného a přesnějšího označení průběhu státní hranice

 1. označují se dvěmi arabskými číslicemi rozdělenými pomlčkou - př: 1-1,1-2

 2.označují se arabskou číslicí a malým písmenem – př:2-1,2-1a, 2-2,2-3a,2-3b,

 3-1,3-2,3-3 atd.

 

 

 

 

 

 

 Vytyčení Státní Hranice provádí Rozhraničovací komise obou dotčených států, kdy samotné vytyčovací práce na území ČR provádí jen Zeměměřičský úřad se sídlem v Praze.

 

Při změně, ztrátě či jiném porušení celistvosti Státní Hranice u Hraničních Mezníků daný policejní orgán, jež tuto skutečnost zjistil, je povinen provést o tomto patřičnou dokumentaci a zahájit přestupkové řízení, za účelem zjištění, kdo a z jakého důvodu takový stav narušení celistvosti státní hranice zapříčinil. Dozorčí útvaru zašle elektronicky Hlásnou zprávu na své nadřízené operační středisko, které toto hlásí až na OS Ř SCPP PP P ČR v Praze.

 

Fotografie typů HM s jejich umístněním na SH u v rámci úseků rPS, SPP, OPP, RCPP a ICP včetně typů Hraničního Značení:

 


Detail Hraničního značení „ Pozor Státní Hranice „ - novější typ – úsek rPS Staré Město pod

Landštejnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Detail Hraničního značení“ Pozor Státní hranice „ - starší typ – nalezen v garážích OPP Hatě


Detail HZ – vytyčovací tyče – úsek rPS Poštorná – u železniční tratě Břeclav-Hohenau

 

Hlavní HM se zatím v mé fotografické databázi nenalézá – bohužel :-(

 


Detail Základního HM s průběhem SH – foceno z území Rakouska – úsek rPS Mikulov – TS Pottehofenská cesta

Detail Základního HM s pohledem na další HM – foceno z území Slovenska – úsek OPP Velké Karlovice


Detail Mezilehlého HM – foceno přímo v průběhu SH – úsek OPP Velké Karlovice

 


Detail Mezilehlého HM – foceno z Rakouského území – úsek rPS Poštorná

 

 

 

 
 

Detail Doplňujícího HM – foceno z území ČR – úsek rPS Slavonice (HP Slavonice )

 
 

Detail Doplňujícího HM  foceno z území Rakouska – úsek rPS Dyjákovice 

  (silnice u náhonu)

 

 

 

 

 

 

 Při ochraně státní hranice byly a dodnes jsou využívány různé ženijně technické překážky:

 


Ženijní překážka – uzamykatelná závora – rok 1938 – uzavírala silnici překračující SH -

 
 

tato je umístněna u LO vz. 37 u zámečku Pohansko na Břeclavsku – v pozadí HZ označující území Československé republiky - ( pořízeno červenec 2008 )


Tatáž závora – Museum TO Náchod u N-83 Březinka, torzo závory úsek rPS Březí, další torzo této závory jsem našel na hrázi Františkových rybníků v úseku rPS Poštorná.

( fotografie pořízeny červenec a říjen 2008 )

 

 


Další ženijně-technická překážka – z roku 1990 – železobetonové jehlany spojené silným kovovým lanem na moravské straně hranice s Rakouskem – foceno z rakouského území -

úsek rPS Březí ( pořízeno srpen 2008 )

 


Dalším prvkem ženijně-technického zabezpečení byla Signální stěna – stav 1990 – místo rPS Lukov – týlová stěna na okraji obce Čížov – zřetelná je ji věžová pozorovatelna a železobetonové jehlany – pořízeno červenec 2008

 


Detail na železného ježka – tento se používal na přístupech k SH – areál opevnění Slavonice

foceno červenec 2008 – využíván do roku 1990 – starší typ

 


Detail železného ježka – novější typ – vynalezený Armádou ČR – areál 19rPS Valtice-Celňák

foceno srpen 2008

 

 


Zde je vidět kombinace dvou ženijně technických prostředků – železobetonový jehlan z dob působnosti PS a technický prostředek k zabránění vjezdu vozidel (uzamykatelný) – TS Pottehofenská cesta úsek rPS Mikulov – pořízeno červenec 2008