Jdi na obsah Jdi na menu
 


POHRANIČNÍ STRÁŽ – PS OSH.

Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic.

 

Ochranu hranic zabezpečovala finanční stráž, která přetrvala až do r. 1948 v podřízenosti Ministerstvu financí a působila tak vedle pohraničních útvarů SNB. Zákonem č. 275/1948 Sb., byla od 1. 1. 1949 její působnost zcela přenesena na SNB a finanční stráž tak definitivně zrušena, když k novému sboru – Pohraniční stráži SNB byla převedena část bývalých příslušníků Finanční stráže, kteří splňovali dobové kádrové předpoklady.

K 1.dubnu 1949 byla zaujata nová sestava střežení hranice (o celkové délce 3550 km) 14 pohraničními prapory. Státní hranice byla rozdělena na dvě pásma, z nichž první zahrnovalo hranice proti americkým i sovětským okupačním zónám Německa a Rakouska a bylo střeženo útvary Pohraniční stráže, které byly vojensky organizované a druhé pásmo hranice se SSSR, Maďarskem (MLR) a Polskem (PLR), které byly střeženy pohraničními stanicemi Sboru národní bezpečnosti.

K 1. dubnu 1950 nastoupili poprvé k Pohraniční stráži vojáci základní služby.

V lednu 1951 došlo k zaujetí tzv. nové sestavy Pohraniční stráže a k vytvoření pohraničních brigád.

Pohraniční stráž se v té době zaměřovala na hranici s Německou spolkovou republikou, kde umístila 5 brigád (chebskou, plánskou, poběžovickou – později domažlickou, sušickou a volarskou. Méně exponované směry (hranice s Rakouskem, Dunaj a úsek hranic s Německou demokratickou republikou proti Jáchymovsku) byly obsazeny pohraničními oddíly změněnými počátkem roku 1952 rovněž na brigády s velitelstvími v Českých Budějovicích, Znojmě, Bratislavě a Karlových Varech.

Na sklonku r. 1952 byla postavena děčínská brigáda střežící státní hranic proti Německé demokratické republice (NDR).

Brigáda se skládala z velitelství, z pohraničních praporů, rot a jednotek přímo podřízených velitelství brigády.

Ke střežení hranic přispělo i postupné zavádění a budování ženijně technických prostředků (kontrolní orný pás, drátěný zátaras do r. 1966 elektrifikovaný, signální stěny, nástražná osvěcovadla apod.). K neprostupnosti hranic vedle výše zmíněných opatření přispěl i pohraniční režim, který omezoval vstup, pobyt a pohyb v blízkosti státních hranic zavedením tzv. hraničního a zakázaného pásma.

V roce 1966 byl tzv. vojskový systém střežení hranic s NDR zrušen, což vedlo k zrušení karlovarské a děčínské brigády. Jejich úseky a úkoly převzala pohraniční oddělení VB.

V tomto roce byla Pohraniční stráž vydělena z kompetence Ministerstva vnitra ČSSR a přičleněna k Ministerstvu národní obrany. Tento stav vydržel jen do 1. 1. 1972, kdy byla opět podřízena Federálnímu ministerstvu vnitra a velitelství Pohraniční stráže převzalo odpovědnost i za střežení státních hranic se socialistickými zeměmi. Správy ochrany státních hranic byly vyčleněny z krajských správ SNB a začleněny k hlavní správě Pohraniční stráže (vznikla tak hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic).

Zvláštní složku tvořila Vojska ministerstva vnitra, která byla formálně ustavena v květnu 1975, kdy bylo z pravomoci Štábu civilní obrany vyňato velitelství svazku vojsk MV, z něhož se vytvořila Správa vojsk MV. Mezi její hlavní úkoly patřilo vedle střežení sídla prezidenta a objektů MV, také zabezpečení bojové pohotovosti centrály Federálního ministerstva vnitra a krajských správ. Správa vojsk MV byla do poloviny r. 1978 začleněna do Hlavní správy pohraniční stráže a ochrany státních hranic, po té byla opět podřízena přímo náměstku ministra vnitra ČSSR.

Sbor Vnitřní stráže

Sbor Vnitřní stráže vznikl v květnu 1952 a byl podřízen hlavní správě Pohraniční a vnitřní stráže, od 1. 7. 1954 do konce r. 1963 byla samostatná, od 1. 1. 1964 byla opět začleněna do hlavní správy Pohraniční stráže (PS), kde zůstala až do svého zrušení v průběhu r. 1966, již jako součást ministerstva národní obrany. Útvary Vnitřní stráže střežily důležité průmyslové závody, železniční a jiné objekty, vládní budovy, mosty a další strategická místa.


Dislokace jednotek Pohraniční stráže:

5.brigáda PS Cheb

 

1.prapor PS Aš

1.rota PS Trojmezí

2.rota PS Pastviny

3.rota PS Újezd

4.rota PS Ašská

5.rota PS Nový Žďár

6.rota PS Polná

2.prapor PS Cheb

  7.rota PS Dubina

8.rota PS Pomezí

9.rota PS Hraničná

10.rota PS Svatý Kříž

11.rota PS Hrozňatov

12.rota PS Mýtina

3.prapor PS Halže

 13.rota PS Dyleň

14.rota PS Slatina

15.rota PS Broumov

16.rota PS Branka

17.rota PS Pavlův Studenec

 

rota OPK Trojmezí

OPK: Cheb, Pomezí, Boží Dar, Vojtanov

 

Úsekové oddělení OSH : Nové Hamry

Oddělení OSH : Boží Dar

Potůčky

Nové Hamry

Bublava

Kraslice

 

 Úsekové oddělení OSH : Vernéřov

Oddělení OSH : Luby

Vojtanov

Vernéřov

Doubrava

Hranice

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.brigáda PS Domažlice

 

1.prapor PS Rozvadiv

 1.rota PS Vašíček

2.rota PS Stoupa

3.rota PS Hraničky

4.rota PS Nový Dvůr

5.rota PS Diana

6.rota PS Železná

 

2.prapor PS Poběžovice

 7.rota PS Pleš

8.rota PS Rybníky

9.rota PS Hraničná

10.rota PS Nemanice

11.rota PS Čerchov

12.rota PS Bystřice

 

3.prapor PS Nýrsko

 13.rota PS Folmava

14.rota PS Maxov

15.rota PS Všeruby

16.rota PS Sruby

17.rota PS Svatá Kateřina

18.rota PS Pod Ostrým

 

rota OPK Pálenec

četa OPK Rozvadiv

OPK: Rozvadiv, Folmava, Česká Kubice

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.brigáda PS Sušice

 

1.prapor PS Železná Ruda

 1.rota PS Černé Jezero

2.rota PS Svároh

3.rota PS Debrník

4.rota PS Polom

5.rota PS Prášily

6.rota PS Javoří Pila

 

2.prapor PS Volary

 7.rota PS Kvilda

8.rota PS Borová Lada ( Knížecí Pláně )

9.rota PS Žďárek

10.rota PS Dolní Silnice

11.rota PS České Žleby

12.rota PS Stožec

13.rota PS Nová Pec

 

 

3.prapor PS Lipno

 14.rota PS Zvonková

15.rota PS Kyselov

16.rota PS Pasečná

17.rota PS Spáleniště

18.rota PS Mnichovice

 19.rota PS Mlýnce

 

OPK + četa OPK : Železná Ruda, Strážný, Studánky.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15.brigáda PS České Budějovice

 

1.prapor PS Kaplice

 1.rota PS Horní Dvořiště

2.rota PS Dolní Dvořiště

3.rota PS Kamenná

4.rota PS Cetviny

5.rota PS Černé Údolí

6.rota PS Šejby

 

2.prapor PS Suchdol

 7.rota PS Nové Hrady

8.rota PS Fišerovy Chalupy

9.rota PS České Velenice

10.rota PS Krabonoš

11.rota PS Tokániště

12.rota PS Chlum u Třeboně

13.rota PS Hajnice

 

 

3.prapor PS Nová Bystřice

 14.rota PS Nový Vojířov

15.rota PS Smrčná

16.rota PS Artoleč

17.rota PS Staré Město

18.rota PS Slavonice

 19.rota PS Slavětín

20.rota PS Písečná

21.rota PS Rancířov

 

OPK + rota OPK : Horní Dvořiště

OPK + četa OPK : Dolní Dvořiště, České Velenice.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.brigáda PS Znojmo

 

1.prapor PS Jemnice

 1.rota PS Vratěnín

2.rota PS Stálky

3.rota PS Šafov

4.rota PS Hájenka

5.rota PS Lukov

 

2.prapor PS Znojmo

  6.rota PS Podmolí

7.rota PS Devět Mlýnů

8.rota PS Šatov

9.rota PS Hatě

10.rota PS Ječmeniště

11.rota PS Jaroslavice

 

3.prapor PS Hrušovany

12.rota PS Dyjákovice

13.rota PS Hevlín

 14.rota PS Hrušovany

15.rota PS Březí

16.rota PS Mikulov

17.rota PS Sedlec

 

4.prapor PS Břeclav

18.rota PS Valtice – Rajsna

19.rota PS Valtice cel.úřad

20.rota PS Boří Dvůr

21.rota PS Poštorná

22.rota PS Lány

23.rota PS Ruské Domy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.brigáda PS Bratislava

 

1.prapor PS Malacky

 1.rota PS Moravský Ján

2.rota PS Malé Leváre

3.rota PS Gajary

4.rota PS Suchohrad

5.rota PS Záhorská Ves

6.rota PS Vysoká při Morave

7.rota PS Devínské Jezero

 

2.prapor PS Petržalka

  8.rota PS Děvínská Nová Ves

9.rota PS Děvín

10.rota PS Petržalka

11.rota PS Kopčany

12.rota PS Jarovce

13.rota PS Rusovce

 

 

3.poříční prapor PS Komárno

 1.poříční oddíl PS Bratislava

2.poříční oddíl PS Medvedov

3.poříční oddíl PS Komárno

 

OPK + rota OPK: Petržalka

OPK + četa OPK: Děvínská Nová Ves

OPK: Bratislava (letiště,přístav), Rusovce, Komárno, Štírovo, Šahy

 

Oddělení OSH: Chlaba, Skalka, Ipeľský Sokolec, Vyškovce nad Ipľom, Šahy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.školní brigáda Planá u Mariánských Lázni

 

 1972 – 1979 1.školní prapor Chodová Planá

2.školní prapor Zadní Chodov

3.školní prapor Tisová

4.školní prapor Volary

 Výcvikové středisko psovodů Libějovice

 

1979 – 1999 1.školní prapor Zadní Chodov

2.školní prapor Tisová

3.školní prapor Chodová Planá

 Výcvikové středisko psovodů Libějovice.