Jdi na obsah Jdi na menu
 


229/1924 Sb. o rozdělení jmění poručenců, opatrovanců a sirot. pokladen s Maď.    
102/1930 Sb. o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem    
139/1930 Sb. s Rakouskem o úpravě poměrů na státní hranici    
145/1930 Sb. s Německou říší o úpravě poměrů na státní hranici    
55/1935 Sb. o úpravě státních hranic s Rumunskem    
2/1946 Sb. o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se SSSR    
8/1958 Sb. o Smlouvě mezi ČSR a Maďarskem o úpravě režimu na st. hranicích    
62/1958 Sb. o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou    
23/1959 Sb. o Smlouvě mezi ČSR a Polskem o konečném vytyčení hranic    
169/1971 Sb. o Smlouvě s NDR o spolupráci v dopravě, pas. cel. kontrole
73/1972 Sb. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 50/1972 Sb.    
121/1973 Sb. o Dohodě mezi vládou ČSSR a NDR o společné kontrole na hranicích    
66/1974 Sb. o změnách státních hranic s Rakouskou republikou    
87/1974 Sb. o Smlouvě mezi ČSSR a SSSR o režimu na st. hranicích    
95/1975 Sb. o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskem o společných st. hranicích    
143/1975 Sb. o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou    
28/1976 Sb. o Smlouvě mezi ČSSR a Polskem o změně průběhu st. hranic    
25/1978 Sb. o Smlouvě mezi ČSSR a NDR o spolupráci na st. hranicích    
37/1982 Sb. o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou    
43/1982 Sb. o Dohodě mezi ČSSR a NDR o žel. dopravě na spol. st. hranici
57/1982 Sb. o opravě tiskové chyby    
3/1984 (14/1984) Směrnice pro překračování státních hranic se SRN   
53/1986 Sb. o Dohodě mezi ČSSR a SSSR o překračování st. hranic občany    
169/1988 Sb. o změnách průběhu státních hranic na vodních tocích s PLR    
AS11/88 o Dohodě mezi ČSSR a PLR o údržbě sil. hraničních most. objektů   
19 (47/1988) novela rozkazu - Směrnice pro překročení st. hr. mezi ČSSR a SRN   
126/1989 Sb. o Smlouvě mezi ČSSR a PLR o průběhu státních hranic    
234/1993 Sb. Smlouva o úpravě režimu na státních hranicích se SR    
237/1994 Sb. o Dohodě o malém pohraničním styku se SRN    
5/1995 Sb. Dohoda o zpětném přebírání osob na společných hranicích se SRN
 
97/1995 Sb. o sjednání Dohody o turistických hraničních stezkách se SRN    
194/1995 Sb. Dohoda o předávání osob na státních hranicích a Maďarskem    
129/1996 Sb. Dohoda o železniční dopravě přes státní hranice se SR    
164/1996 Sb. Dohody o zřízení hraničních turistických stezek se SRN    
181/1996 Sb. Smlouva o společných hranicích s Polskem    
306/1996 Sb. Ujednání o zřízení turist. stezek se SRN    
65/1997 Sb. Ujednání o předávání osob na státních hranicích s Kanadou    
74/1997 Sb. o změnách státních hranic se Slovenskou republikou    
246/1997 Sb. Smlouva o společných státních hranicích se Slovenskem    
266/1997 Sb. Smlouva o společných státních hranicích se SRN
23/1998 Sb. Dohoda o hraničních přechodech s Polskem    
205/1998 Sb. Dodatek Smlouvy o spolupráci na státních hranicích se SR    
123/1999 Sb. změna Dohody o hraničních přechodech s Polskem    
316/1999 Sb. doplnění Smlouvy o společných státních hranicích se Slovenskem    
312/2001 Sb. o státních hranicích    
216/2002 Sb. zákon o ochraně státních hranic    
76/2004 Sb. o změnách státních hranic s Rakouskou republikou    
481/2004 Sb. změna zákona o ochraně státních hranic    
559/2004 Sb. změna z. o občanských průkazech, z. o cest. dokladech a dalších z.    
633/2004 Sb. o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo
170/2007 Sb. změna zákonů v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru    
178/2007 Sb. změna trestního zákona a zákona o ochraně státních hranic