Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSH za Protektorátu Čechy-Morava

18. 9. 2007

Geheime Staatspolizei (zkrác. Gestapo, česky Tajná státní policie) vzniklo přeměnou tajné pruské státní policie dne 26. května 1933. Založil ho Hermann Göring, ale v roce 1934 se dostalo pod vedení SS. V roce 1939 bylo převedeno pod RSHA. Po 2.světové válce prohlášeno za zločineckou organizaci.

"pověstné identifikační placky"

 

Organizace gestapa

 

Úřad A (Nepřátelé)

 

·     Komunisté (A1)

·     Protisabotážní (A2)

·     Reakcionáři a liberálové (A3)

·     Atentátníci (A4)

Úřad B (Náboženství)

 

·     Katolíci (B1)

·     Protestanti (B2)

·     Svobodní zednáři (B3)

·     Židé (B4)

Úřad C (Administrativa a záležitosti strany)

 

Úřad D (Okupovaná území)

 

·     Oponenti vlády (D1)

·     Církve a sekty (D2)

·     Strany(D3)

·     Západní území (D4)

·     Kontrašpionáž (D5)

·     Spojenci (D6)

Úřad E (Kontrarozvědka)

 

·     V říši (E1)

·     Politické formace (E2)

·     Na západě (E3)

·     Ve Skandinávii (E4)

·     Na východě (E5)

·     Na jihu (E6)

Uřad F (Hraniční a pohraniční policie)

 

Místní úřady (Gestapostellen)- ty se rozdělovaly (dole) :

 

Příklad rozdělení úřadovny GESTAPA. Členění jednotlivých úřadoven se mohlo mírně lišit. Členění jak je zde uvedeno se používalo od 27.září 1939, kdy se GESTAPO stalo IV. úřadem RSHA.

Úřadovna se dělila na pět hlavních oddělení:
I.oddělení - organizační, správní, osobní

II.oddělení - hospodářské a správní záležitosti

III.oddělení - skupina pro zvláštní úkoly, např. vyšetřování velezrady, špionáže v průmyslových závodech či kontaktů civilního obyvatelstva s válečnými zajatci. (později rozpuštěno a rozděleno do ostatních oddělení)

IV. oddělení - exekutiva, jednotka pro operační určení 1: operační formace pro boj s odbojovým hnutím, provádění důležitých prohlídek, intervence v případech sabotáže a vloupání politického charakteru
-jednotka pro zvláštní určení 2: archív úřadovny (zabavené tiskoviny, letáky atd.)
Nepřetržitá služba pro příjem zatčených, příjem hlášení od konfidentů a důvěrníků

V. od půlky r.1944 bylo jako páté oddělení zařaze Kripo (kriminální policie)

Jednotlivá oddělení se dále dělila na referáty:
I A W - branný poměr úředníků zaměstnanců služebny
I A 1 - osobní záležitosti úředníků (jmenování, odvelení, přeložení)
I A 3 - osobní záležitosti důstojníků pohraniční policie
I A 4 - úrazy ve službě, služební vyznamenání
I A 5 - osobní referát SS, přorovnávání služebních funkcí hodnostem SS
I A 6 - sociální péče (zabezpečení vdov a sirotků po padlých příslušnících gestapa, oslavy osobních výročí)
I B 1 - školení v nac.ideologii, příprava kandidátů ke studiu ve škole pro vedoucí pracovníky SS
I B 2 - výcvik ve střelbě, služební tělesné cvičení a sport
I D - disciplinární záležitosti úředníků a zaměstnanců, dotazníky a posudky

II A - účtárna
II A 1 - služební požitky a platy úředníků, podpory a výpomoci
II A 2 - služební platy a požitky zaměstnanců
II A 3 - péče o nemocné, poukazy k lékaři, do nemocnic a SS lazaretů
II A 4 - cestovné, odlučné, přetěhovávací poplatky, služební jízdenky
II A 5 - správa a sklad zabaveného majetku
II B - správa budov
II B 1 - záležitosti služebních budov (pronájem, novostavby). Kancelářské potřeby
II B 2 - vydávání služebních stejnokrojů
II B 3 - výpomocné ošacování, vyplácení ošacovacíh příspěvků
II B 4 - bytové oddělení, přidělování služebních bytů
II B 5 - správa závodních jídelen a kasin
II C - technické záležitosti
II C 1 - telefony
II C 2 - dálnopis
II C 3 - služební vozidla a řidiči
II C 4 - správa služebních zbraní, kol a dílen

IV 1 - opozice
IV 1 a - levicová hnutí
IV 1 a 1 - komunismus
IV 1 a 2 - zákázaný poslech zahr.rozhlasu
IV 1 a 3 - vyhodnocování a kartotéka letáků
IV 1 a 4 - masrxismus (socdem)
IV b - pravicové hnutí
IV 1 b 1 - pravicová opozice
IV 1 b 2 - pravicové spolky, svazy, jednotlivci
IV 1 b 3 - film, tisk a kulturní záležitosti, sběr letáků shozených z letadel a balónů
IV 1 c - zahraniční dělníci, zahaleči, váleční zajatci
IV 1 c 1 - útěky z práce v říši, vyhýbání se práci, váleční zajatci a jejich podpora, zajišťování rodinných příslušníků emigrantů (do 1944), hospodářské delikty
IV 1 c 2 - ruští emigranti a dlěníci z východu, cizonárodní menšiny a jejich organizace, přezkušování, internování a sledování cizinců
IV 2 - sabotáže
IV 2 a - sabotáže, zbrojní průmysl a zbraně
IV 2 a 1 - sabotáže, střežení zbrojního průmyslu, úmylsné sebezraňování, porušování pracovního nasazení a pracovní morálky, žhářství ve zbrojním průmyslu, atantáty
IV 2 a 2 - držení zbraní, zbrojní pasy, honební lístky i povolení na výzbroj, náboje a třaskaviny, neoprávněné držení
IV 2 b - parašutisté a partizáni, rádiové protihry
IV 2 b 1 - sabotáže na železnicích, komunikacíh, poštovním a telegrafním spojení, v elektrárnách, vodárnách na přehradách, přestupky proti pracovní, morálce politické vraždy (atentáty)
IV 2 b 2 - angličtí parašutisté, ruští parašutisté a partyzáni, organizace spolupracovníků (tzv. volavčí sítě), příprava pátracích akcí, rádiové protihry
IV 2 b 3 - dešifrovací oddělení (Funkabwehr), ochrana proti zahr.vasílání, sledování zpráv vysíláných zahr.rozhlasem
IV 2 b 4 - identifikace osob, fotografické oddělení, otisky prstů
IV - 3 Obranné zpravodajství
IV 3 a - obrana proti špionáži, zběhové, případy velezrady, zvláštní přezkušování, záležitosti letišť, vyhodnocování zabavených spisů špionážního charakteru,
IV 3 b - hospodářské záležitosti, zajišťování průmyslu, obranní pověřenci, závodní stráž (Werkschutz), dohladací průmyslová komise, ztráty tajných materiálů, ochrana patentů
IV 3 c - hraniční záležitosti, pasy, propustky, přezkušování víz (do 11/1944 poté IV G)
IV 3 d - střežení válečně důležitého hospodářství (do 11/1944 poté IV 3 c)
IV 3 e - spojení k frontovým zpravodajcům, obrana proti nepčátelským zpr.službám
IV 4 - světonázorový protivník
IV 4 a - církve, sekty, svobodné zednářství, terstné činy duchovních, spiritismus, vykládání karet, jasnovidci a věštkyně
IV 4 b - židé a míšenci, emigranti
IV 5 - zvláštní případy
IV 5 a - ochrana vedoucích činitelů, vydávání se za úřední orgán (provokace), odposlech tel.hovorů, zvláštní úkoly (např. anonymní dopisy)
Stálá služba (u řídících úřadoven vykonávala tuto činnost stálá skupina úředníků)
IV 5 b - záležitosti NSDAP a jejich složek, tisk
IV 6 - kartotéky a spisovna, ochranná vazba
IV 6 a 1 - hlavní kartotéka zatčených, pátrací kartotéka, spisy stanného soudu, záležitosti vazby, transporty vězňů
IV 6 b - ochranná vazba, pracovněvýchovné tábory (od 1944)
IV N - zpr.služba a evidence konfindentů
IV F - bádání - výzkum a příčin politických a dalších událostí
IV G - pohraniční záležitosti (od 11/1944 IV 3 c)
IV M - spojovací referát k Wehrmachtu a Waffen SS, organizace obrany řídící úřadovny, venkovních služeben, organizace nouzové zpr.služby
IV M 1 - ochranná služba ve zpr.styku, ochrana vlastní pošty, dálnopisu, optická a akustická spojení, poštovní holubi.

 

Členění konfindentů GESTAPA:

V-Personen (Vertrauenspersonen) - důvěrníci, osvědčení konfidenti podávající pravidelná hlášení za měsíční plat.

W-Personen (Weber) - verbíři, jejich úkolem bylo rozšiřování sítě konfidentů

G-Personen (Gewährspersonen) - spolehlivé osoby, příležitostně nasazováni do určitých oblastí a společenských sfér s úkolem zjištění konkrétních informací.

A-Personen (Auskunftspersonen) - zpravodajci, příležitostní informátoři (někdy označováni také jako I-Personen, informátoři). Někteří nespolupracovali s GESTAPEM vědomě, informace od nich získané GESTAPU většinou donášeli V-Personen, nebo G-Personen.